สถานที่จัดงาน

เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

139/1-2 หมู่ 2 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000