คำชี้แจงสำหรับการส่งบทความ/บทคัดย่อ OR-NET 2024

 1. ผู้ส่งผลงานต้องเลือกส่งไฟล์ตามข้อกำหนดต่อไปนี้
  • หากผู้ส่งผลงานต้องการนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย ให้ส่งเฉพาะไฟล์บทความวิจัยฉบับเต็ม
  • หากผู้ส่งผลงานต้องการนำเสนอ แต่ไม่ต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ให้ส่งเฉพาะไฟล์บทคัดย่อ
 1. ผู้ส่งผลงานที่ต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต้องเลือกว่าจะส่งบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเลือกว่าจะส่งบทความของตนเองเข้ารับการประเมินให้เผยแพร่แบบใด
  • กรณีบทความภาษาไทย
   • Proceedings เท่านั้น
   • Thai Journal of Operations Research เท่านั้น
   • Thai Journal of Operations Research แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ จะให้พิจารณาลงตีพิมพ์ใน Proceedings
  • กรณีบทความภาษาอังกฤษ
   • Science and Technology Asia Journal เท่านั้น
   • Science and Technology Asia Journal แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ จะให้พิจารณาลงตีพิมพ์ใน Proceedings

    **หมายเหตุ : หากท่านไม่ถูกพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ท่านยังสามารถนำผลงานมานำเสนอแบบปากเปล่าได้
 1. ผู้ที่ส่งบทความ/บทคัดย่อทุกท่านจะได้รับการแจ้งจากงานประชุมว่าผ่านการตรวจสอบให้นำเสนอแบบปากเปล่าหรือไม่
 2. ในกรณีที่บทความของผู้ส่งผลงานได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ตามช่องทางที่ท่านเลือก แต่ท่านไม่มานำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในวันประชุม ทางคณะกรรมการจัดงานขอตัดสิทธิ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของท่าน
 3. ผู้นำเสนอ 1 ท่าน สามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอได้สูงสุดไม่เกิน 2 ผลงาน

Template

ไฟล์ PDF
ไฟล์ Word

หมายเหตุ
สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการส่งบทความโปรดติดต่อทีมงานได้ที่: ornet2024@gmail.com

การส่งบทความ

สามารถส่งบทความโดยกดปุ่มด้านล่างนี้ได้

ขั้นตอนการส่งบทความ